Apie puslapį

LGBT ideologija – grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui

Šis puslapis – tai atsakas į LGBT vykdomą dažnai agresyvią propagandą, bandant Lietuvos visuomenei prievarta primesti savo ideologiją. LGBT ideologija yra grėsmė nacionaliniam saugumui, kadangi kėsinasi į visuomenės moralinę tvarką ir prigimtinę šeimą – tautos, valstybės pagrindą. Didžioji dalis visuomenės nesutinka su siekiu keisti šeimos ir lyties sampratą bei riboti religijos ir sąžinės laisvę.

Keli pražūtingo LGBT ideologijos priėmimo pavyzdžiai:

  • Suomijos parlamento narės teisinis persekiojimas už Biblijos citavimą. Daugiau
  • Kepyklos savininko teisinis persekiojimas, už tai, kad atsisakė iškepti LGBT ideologiją propaguojantį tortą. Daugiau
  • Pedofilijos įteisinimo judėjimas Olandijoje. Daugiau
  • Tėvas Kanadoje buvo įkalintas už tai, kad savo mergaitiškos lyties vaiką vadino „dukra”. Daugiau

Šio puslapio pagrindinis tikslas – ugdyti visuomenės aiškią, tvirtą poziciją LGBT ideologijos atžvilgiu ir sąmoningą atsparumą jai. 

Kiti tikslai:

ŠVIETĖJIŠKAS. Vienoje vietoje pateikti išsamią informaciją LGBT ideologijos klausimu, kad skaitytojas galėtų įgyti visapusišką supratimą kodėl LGBT ideologija grėsmė nacionaliniam saugumui. 

UGDOMASIS. Ugdyti visuomenės pagarbą ir užuojautą LGBT žmonėms, skatinant jų nesmerkti, bet geriau suprasti jų sužeistumo priežastis, kartu ugdant bekompromisį LGBT ideologijos atmetimą. 

PAGALBINIS. Talpinti įvairią praktinę informaciją, nuorodas į kitų svarbių organizacijų puslapius, video archyvą, kad kiekvienas rastų galimybes tolimesniam augimui, ypatingai nukreipti pagalbos ieškančius LGBT žmones. 

KRIKŠČIONIŠKAS. Liudyti krikščionišką tikėjimą kaip vienintelę tiesą, kuri veda į tikrą laisvę ir gyvenimą, gerbiant kiekvieno laisvą apsisprendimą. 

Meniu