Pamatiniai principai

Galvodami apie tai, ką norime pasakyti visuomenei, išskyrėme šiuos pamatinius principus, kuriais mes vadovaujamės:

YRA VIENA TIESA. Pasaulyje plinta reliatyvizmas, kuris teigia, kad nėra absoliučios tiesos ir absoliučių etinių vertybių. Tai yra melas, kuris griauna visuomenės moralinius pamatus. Jei visoje kūrinijoje nebūtų griežtų jos funkcionavimo dėsnių, viskas pavirstų į chaosą. Taip, kaip fizinėje tikrovėje yra griežta tvarka, tas pats yra ir dvasinėje tikrovėje. Dievas žmogui į širdį įdėjo sąžinės balsą, kuris padeda žmogui atskirti Tiesą nuo melo, gera nuo bloga. Žmogus yra pajėgus pažinti absoliučią Tiesą, jei tik apsisprendžia jos ieškoti.

SĄŽINĖ YRA AUKŠČIAU MOKSLO. Šiais laikais mokslas yra sudievinamas, pastatomas į Dievo vietą, tarsi jis galėtų išspręsti visas žmonijos problemas. Sutinkame, kad dėka mokslo pažangos žmonės išsprendė daugybę juos kamuojančių problemų, prailgino gyvenimo trukmę, suteikė komfortą ir kt. Tačiau mokslas negali patenkinti giliausių žmogaus emocinių poreikių mylėti ir būti mylimu. Taip pat jis neįgalus pažinti dvasinės tikrovės ir jokiais būdais nustatyti kas yra Tiesa, kas melas, kas gera, kas bloga. Tai žmogui padeda nustatyti tik jo gerai suformuota sąžinė. Mokslas – tai įrankis žmogaus rankose. Jis gali būti panaudotas tarnauti žmonėms, bet taip pat juos ir naikinti. Už mokslo žinias daug svarbiau gyvenime vadovautis sveika ir išlavinta sąžine. Ji niekada nemeluoja ir neklysta.

MYLĖK NUSIDĖJĖLĮ, NEKĘSK NUODĖMĖS. Mums labai svarbu ugdyti visuomenės supratingumą, užuojautą, pagarbą tiems, kurie turi rimtų dvasinių kentėjimų ir ieško savo prarastos tapatybės save dar labiau žalojančiais būdais. Norėdami jiems gero mes turime atvirai pasakyti, kad jų pasirinktas kelias yra iliuzija, kuri niekur neveda ir nieko neišsprendžia. Tai darysime vadovaudamiesi ne tik Šventame rašte apreikšta absoliučia Tiesa, bet ir moksliškai pagrįstais faktais. Mes norime padėti kenčiantiems atrasti tikrą kelią į išsivadavimą per Jėzaus Kristaus galią atkurti nuodėmės suniokotą žmogaus prigimtį.

PASAULĮ GALI IŠGELBĖTI TIK GRĮŽIMAS PRIE PRIGIMTINIŲ MORALINIŲ VERTYBIŲ. Pasaulis nuolat buvo niokojamas karų, kuriuos sukeldavo žemų kūniškų aistrų ir troškimų apakinti valdovai, pasitelkę vieną ar kitą utopinę ideologiją. Pasaulis išliko tik dėka dorų žmonių, kurie sugebėdavo pasipriešinti tai ideologijai ir po praūžusio karo vėl pradėti viską iš naujo ir statyti pasaulį ant doros ir moralės. Karų metu žmonės buvo naikinami fiziškai. Dabar pasaulyje plinta neomarksistinės idėjos, kurios naikina žmogų iš vidaus. Žmones užvaldo godumas, paleistuvystė, vergystė pinigams, garbės ir valdžios troškimas. Krikščioniškas tikėjimas duoda išeitį – atsivertimo galimybę ir nuodėmių atleidimą. Taip pat kviečia eiti šventėjimo keliu. Dvasinis žmogaus augimas ir gyvenimas su Dievu yra tikrasis jo pašaukimas. Žmonija išliks tik jei tvirtai laikysis prigimtinių moralinių vertybių.

ĮSTATYMAIS GILIŲ EMOCINIŲ ŽAIZDŲ NEIŠGYDYSI. LGBT žmonės siekia, kad visuomenė trauką tai pačiai lyčiai laikytų normaliu ir įprastu reiškiniu, dar labiau jie nori, kad homoseksualių santykių praktikavimas būtų pripažįstamas kaip lygiavertis heteroseksualiems santykiams. Jie galvoja, kad tada jiems palengvės ir jie jausis laimingesniais, niekas jų nesmerks. Kadangi visuomenė su tokiais jų siekiais nesutinka, todėl jie bando savo požiūrį įteisinti įstatymais ir prievarta perauklėti visuomenę, cenzūruojant ir persekiojant su jais nesutinkančius, indoktrinuojant vaikus darželiuose, mokyklose ir jaunimą universitetuose, varžydami religinę ir įsitikinimų laisves ir teises. Tam jie pasitelkia jiems lojalius politikus, žiniasklaidą, įtakingus veikėjus, pop žvaigždes. Mes sakome, kad tai LGBT propagandos skleidžiama iliuzija. Nuo to jų savijauta nepasikeis. Nes jų blogos savijautos priežastys slypi ne visuomenės požiūryje ar esamoje teisinėje sistemoje, bet jų emocinėse žaizdose. Tik jas išgydžius LGBT žmonės atgaus savo tikrąją tapatybę ir gerą savijautą. Vakarų patirtis jau rodo, kad tai iliuzija ir jokie įstatymai LGBT žmonių vidinių problemų neišsprendžia.

Meniu