Blog

Piliečių iniciatyvinė grupė ragina Seimą inicijuoti privalomąjį referendumą

Piliečių iniciatyvinė grupė ragina Seimą inicijuoti privalomąjį referendumą

Piliečių iniciatyvinė grupė ragina Seimą inicijuoti privalomąjį referendumą šeimos sampratos klausimu

2022 m. spalio 10 d. pranešimas žiniasklaidai 

Reaguodama į LR Seimo ketinimą priimti Civilinės sąjungos įstatymą, kuris vienos lyties asmenims, sudariusiems civilinę sąjungą, suteiktų šeimos teisinį statusą, piliečių grupė kreipėsi į LR Seimo narius su raginimu inicijuoti privalomąjį referendumą dėl šeimos sampratos keitimo.

„Lietuvos visuomenės sutartis, įtvirtinta LR Konstitucijoje, yra grindžiama plačiu, visą visuomenę apimančiu sutarimu, kad Lietuvos visuomenės ir valstybės pagrindas yra ne bet kokios bendro gyvenimo formos, bet prigimtinė šeima, kylanti iš vyro ir moters lyčių papildomumo bei šio lyčių papildomumo sąlygojamos santuokos bei giminystės ir kraujo ryšių. Visuomenės sutarties nepaisymas, visuomenei primetant tai, dėl ko ji nesitarė ir negalėjo susitarti, neišvengiamai vestų į visuomenės nepasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis, kurių pareiga – ginti visuomenės sutartį, o ne primesti visuomenei svetimas nuostatas pasinaudojant politine ir institucine galia“ – rašoma kreipimesi.

Galima neabejoti, jog, priėmus Civilinės sąjungos įstatymo projektą, remiantis subjektyviu konstitucinės doktrinos aiškinimu, bus siekiama teisminiu keliu šeima pripažinti ir asmenis, sudariusius civilinę sąjungą. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, civilinę sąjungą (partnerystę) sudarę asmenys sukuria šeimos teisinius santykius (Schalk and Kopf v. prieš Austriją, 2010). Be to, Civilinės sąjungos įstatymo priėmimas sudarys prielaidas suinteresuotiems asmenims reikalauti, jog tos pačios lyties partneriui būtų suteikta ir tėvų valdžia, motyvuojant siekiu apsaugoti vaiko interesus ir (ar) siūlant nediskriminuoti skirtingos lyties asmenų šeimos tėvystės atžvilgiu.

Pareiškimą pasirašę žinomi visuomenėje asmenys primena, jog LR Konstitucija įtvirtina prigimtinę šeimos sampratą. Jame teigiama, kad visi pagrindiniai tarptautinės teisės aktai pripažįsta prigimtinį arba natūralų žmogaus teisės į santuoką ir šeimą pobūdį. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 23 straipsnis sako, kad šeima yra natūrali ir pagrindinė visuomenės ląstelė ir ji turi teisę į visuomenės ir valstybės apsaugą. Analogiška nuostata įrašyta Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 10 straipsnyje.

„Prigimtinis šeimos instituto pobūdis Konstitucijoje pasireiškia tuo, kad šeima kuriama tarp vyro ir moters ne tik santuokos, bet ir tėvystės bei motinystės būdu. Prigimtinį šeimos instituto pobūdį, grindžiamą vyro ir moters papildomumo bei monogamijos principais, pripažino ir LR Konstitucinis Teismas savo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarime”, – teigiama pranešime.

„Šiuo pareiškimu norime priminti LR Seimo nariams, jog prieš trisdešimt metų, Lietuvos žmonės  priimdami LR Konstituciją, sutarė ir dėl šeimos sampratos. Ir tai jie padarė referendumo būdu. Todėl jei jau norima ją keisti, būtina tai daryti ta pačia – referendumo – forma. 2020 m. spalį išrinkus LR Seimą, tauta nesuteikė jam mandato keisti LR Konstitucijoje įtvirtintą šeimos sampratą paprasto įstatymo būdu“ – sakė teisininkas Ramūnas Aušrotas.

Kadangi LR Seimas, o ne Tauta nori keisti Lietuvos teisėje įtvirtintą šeimos sampratą (ką rodo visuomenės nuomonės apklausos), būtent jis turi ir privalo inicijuoti referendumą dėl vienos lyties asmenims suteikiamų teisių pobūdžio ir apimties. Atsakomybė organizuoti referendumą šiuo atveju negali būti permesta ant žmonių pečių. Tam pakanka priimti paprastą Seimo nutarimą.

“Jei LR Seimo nariai atidėtų Civilinės sąjungos įstatymo priėmimą ir inicijuotų privalomąjį referendumą dėl LR Konstitucijos keitimo, tokiu būdu būtų galima išspręsti ir Civilinės sąjungos konkuravimo su Konstitucija klausimą, aiškiai numatant vienos lyties asmenų bendro gyvenimo formai suteikiamų teisių pobūdį ir apimtį, – pažymi pareiškimą pasirašę asmenys.

Daugiau informacijos:

Ramūnas Aušrotas

El. p. ramunas.ausrotas@gmail.com

Mob. 8 612 86005

Meniu