Blog

ORDO IURIS informacija apie padėtį pasaulyje

ORDO IURIS informacija apie padėtį pasaulyje

Mielieji draugai,

Pandemijos, karantinai, karai – pastarųjų dvejų metų įvykiai primena, kad asmeninė laisvė ir nacionalinis suverenitetas nėra duoti kartą ir visiems laikams. Netekę suvereniteto, neteksime teisės priimti mus liečiančius sprendimus, ginti gyvybę, šeimą, santuoką ir laisvę, o Europos tautos bus visiškai pavaldžios radikalių ideologijų besilaikantiems ES biurokratams ir PSO pareigūnams.

Grėsmė kyla daugelyje sričių.

2022 m. liepos mėnesį Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė pandemijos sutarties projektą, kuriame dokumentuojamas PSO bandymas užgrobti didelę jos valstybių narių suvereniteto dalį. Priėmus tokią sutartį, nerenkamos, nedemokratinės ir anoniminės ekspertų institucijos galėtų primesti valstybėms tolesnius pilietinių teisių ir laisvių apribojimus, tokius kaip privalomos medicininės procedūros, karantinai ir pan.

Dėl šios priežasties PSO organizuoto viešojo svarstymo metu atkreipėme dėmesį į būtinybę užtikrinti valstybių suverenitetą sveikatos apsaugos srityje ir laisvą mokslinę diskusiją, visų pirma, laisvą įvairių sanitarinės politikos modelių kritiką.

Sutarties projekte kalbama apie „pagrindinį PSO kaip tarptautinės valdymo ir koordinavimo institucijos, renkančios ir generuojančios mokslinius įrodymus, vaidmenį pandemijų prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo srityje“, o diskusija apie tai, ar sutartis turėtų būti privaloma, ar ne, vyko už uždarų durų.

Projekte siūloma sukurti „pasaulinį tarpusavio vertinimo mechanizmą“, skirtą vertinti sutartį pasirašiusių valstybių gebėjimą reaguoti į pandemijos grėsmę, o tai PSO galėtų lengvai panaudoti, bausdama valstybes, kurios taikytų kitokią nei PSO priimtą kovos su pandemija strategiją.

Jame taip pat rekomenduojama kovoti su „melaginga, klaidinančia ar dezinformuojančia informacija“, o tai leistų cenzūruoti mokslines diskusijas apie tai, kaip kovoti su infekcinių ligų plitimu. Jame rasime daugybę nuorodų į „pagarbą žmogaus teisėms“, kurios daugelį metų naudojamos tam, kad į tarptautinę teisę patektų lyčių ar abortų ideologijos. Sutarties projekte ne kartą minima „lyčių lygybė“.

Parengiamieji darbai jau vyksta. Antroji viešojo svarstymo sesija vyks rugsėjo pabaigoje, o trečiasis Tarpvyriausybinės derybų grupės posėdis bus surengtas gruodžio pabaigoje.

Valstybių suverenitetui grėsmę kelia ir Europos biurokratų, norinčių ant Europos šalių – tėvynių griuvėsių sukurti supervalstybę, paremtą komunistinio manifesto iš Ventotenės prielaidomis, planai. Šiam tikslui tarnauja „Europos ateities konferencijos“ (CoFoE) rekomendacijos, kurias specialia rezoliucija „džiugiai priėmė“ Europos Parlamentas, patvirtindamas „radikalią Europos Sąjungos rekonstrukciją: vienbalsiškumo pabaigą, veto teisės panaikinimą, ES kariuomenės sukūrimą, nenacionalinių rinkimų sąrašų įvedimą ir daug daugiau“.

Reaguodami į tokius veiksmus, Briuselyje surengėme susitikimą, kuriame dalyvavo Europos Parlamento nariai. Jame buvo pabrėžta, kad Konferencijos tikslas – sukurti įspūdį apie socialinę paramą ES institucijų kompetencijų plėtimui, o diskusijos, kuriose pasisakė tik keliasdešimt tūkstančių europiečių, nebuvo daugumos ES piliečių valios išraiška, rodanti, kad ES šalys neigiamai vertina CoFoE rekomendacijas, o piliečiai nenori nenacionalinių sąrašų ES rinkimuose, jie pageidauja tik prekybos ir kelionių laisvės.

Mūsų pranešime apie CoFoE rekomendacijas nurodome, kad jas įgyvendinus, mažesnės valstybės neteks įtakos ES politikos formavimui, bus leista kištis į valstybių rinkimų teisę ir apriboti jų apsisprendimo laisvę daugelyje sričių, pvz., negimusių vaikų gyvybės apsaugos ar eutanazijos klausimais, apriboti ekonominę laisvę ir įvesti pagal lyčių ideologijos prielaidas suprantamą „lyčių lygybę“, kuri dažnai yra tikros diskriminacijos lyties pagrindu priežastis. Kiekvienas EP narys gavo mūsų pranešimą anglų kalba.

Taip pat išsamiai analizuojame Nacionalinio rekonstrukcijos plano etapus, nuo kurių priklauso Europos Komisijos Ekonomikos gaivinimo fondo lėšų išmokos konkrečioms šalims, kurios jau už jas moka palūkanas kaip dalį metinio ES biudžeto.

Nacionalinio rekonstrukcijos plano mechanizmo dėka valstybės tampa priklausomos nuo neginčijamų Komisijos ir Tarybos pareigūnų sprendimų, kurie kai kurias iš jų, pvz., Lenkiją ir Vengriją, noriai drausmina už neva neaiškių „europinių vertybių“ pažeidimą. Nors šis planas numato ekonomikos atsparumo ir konkurencingumo didinimą, jame neįvedami sprendimai, ribojantys biurokratiją ar darbo apmokestinimą, tačiau reikalaujama šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo, vidaus degimo varikliais varomų automobilių mokesčio įvedimo, naujo valstybės biudžeto modelio sukūrimo, parlamento įstatų ir Mokytojo kortos keitimo ir pan.

„Pro-life“ organizacijų atstovavimas ES sukėlė audringą kraštutinių kairiųjų reakciją. Vardan europinių vertybių 8 frakcijos „Renew Europe“ europarlamentarai pareikalavo pašalinti šių organizacijų atstovus iš Europos Parlamento, nedelsiant atšaukiant jų akreditaciją. Reaguodami į šį žingsnį, įkvėpėme 24 įvairių frakcijų europarlamentarų iš Lenkijos, Estijos, Ispanijos, Vokietijos, Italijos ir Vengrijos atsaką, sukūrėme opozicijos koaliciją ir parengėme laišką Europos Parlamento pirmininkei Robertai Metsoli. Jame nurodėme, kad „žodžio, minties laisvė ir pliuralizmas yra Europos Sąjungos vertybių pagrindas“, o Bendrijos teisė niekam nesuteikia „teisės į abortą“. Pabrėžėme, kad nėra teisinio pagrindo atšaukti EP akreditaciją „pro – life“ organizacijoms.

Šiems ir kitiems svarbiems klausimams būtina mūsų reakcija ir veiksmai, todėl nuolat stebime PSO ir ES darbą, rengiame analizes, ataskaitas, peticijas ir siunčiame jas atsakingoms institucijoms.

Kviečiame Jus remti mūsų veiklą, ginant valstybių suverenitetą ir piliečių asmeninę laisvę. Prisijunkite prie peticijų ir protestų, praneškite apie nepritarimą savo EP nariams ir parlamentarams, perduokite šį informacinį biuletenį savo draugams.

Išsami informacija apie organizacijos veiklą:

https://en.ordoiuris.pl/

Meniu